Question

Benefits Of Chambers Of Commerce ?

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri;

Oda’mızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve aşağıda detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir.

 

Bu hizmetler;

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma, 
 • Odamız yayınlarından faydalanma, 
 • Yurtiçi  fuarlarda Odamız standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma.
 • Odamız fuar organizasyonlarından faydalanma. 
 • Odamızın protokol imzaladığı Bankaların düşük faizli kredilerinden yararlanma.
 • Oldukça fazla ticari bilgi içeren Odamız kütüphanesinden faydalanma.
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İhracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
 • AVRUPA BİRLİĞİ konularında hizmet almak. 
 • Kurslar, seminerler, kongreler’den faydalanmak. 
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • K Belgelendirme hizmetlerinden yararlanma
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • Sanayici firmaların üretim sonucu oluşan fire ve zayiat raporları ile ilgili ekspertiz işlemleri.
 • İmalatçı firmaların üretim ve tüketim durumlarını gösterir belgeler.
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti, 
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Üye kimlik kartı ile Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi

Vb.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

 • No comments found

Latest Announcements

Visitor Opinions

Guest - Ahmet GENÇ
Güzel Bir Haber..
Guest - Yasin UYSAL
Neden Böyle Oldu

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Düz Mah. Stadyum Caddesi No:2 ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.