News

Japan Country Profile

English Content Preparing...

Coğrafya

Uzak Doğu Asya’da Büyük Okyanus ile Japon Denizi’nin arasında Kore Yarımadası’nın doğusunda bulunan Japonya 377.835 km2’lik yüzölçümü sahiptir. Japonya yedi bine yakın volkanik adadan oluşan bir takımada devletidir. Ülkenin temel bölümünü Hokkaido, Honshu, Shikoku ve Kyushu adaları oluşturmaktadır. Dağlık bir yapısı olan Japonya Türkiye’nin yaklaşık yarısı kadar yüzölçüme sahiptir. Ülkede tarıma elverişli alanlar topraklarının

yüzde on ikisini oluşturmaktadır. Ülkenin en yüksek noktası olan Fuji Dağı 3.776 m. yüksekliktedir.

Ilıman bir iklime sahip Japonya’da altıncı ayda Muson mevsimi başlar ve Ağustos Eylül ayları döneminde mevsimlik rüzgârlar ve tayfunlar görülür. Aralık Şubat ayları döneminde ise Japon Denizi kıyısında şiddetli kar yağışı görülmektedir.

 

Yönetim Şekli

Temsili demokrasi

Yüzölçümü

377.835 km²

Nüfusu

127,430,000 (Şubat 2010)

Okuma yazma oranı

%99

Resmi Dil

Japonca

Yerel Saat

GMT+9

Başlıca Şehirler

Tokyo (Başkent), Osaka, Yokohama, Nagoya

Para Birimi

1 USD $ = 82.79 JAPON YENİ  (Mart 2012)

 

Nüfus

 

2007

2008

2009

2010*

2011*

Nüfus (m)

127,4

127,3

127,1

126,8

126,5

 

2004 ve 2005 yıllarında 127,5 milyonla durağan seyreden nüfus 2007’den itibaren düşme eğilimine girmiştir. Doğum oranları da oldukça düşüktür. 2010 yılı tahmini doğum oranı         % 7,41’dir. Buna karşın 2010 yılı için tahmin edilen ölüm oranı % 9,83’tür. Ayrıca Japonya nüfusu hızla yaşlanan bir nüfustur. Nüfusun sadece %13,3’ü 14 yaş ve altını oluştururken nüfusun %22,6’sı 65 yaş ve üzerindedir. Beklenen yaşam süresi kadınlarda 86 iken erkeklerde 79’dur. Azalan doğum oranı, beklenen yaşam süresindeki artışla birleşince Japon halkının ortalama yaşını yukarıya taşımıştır.  Bu aslında birçok OECD ülkesinde rastlanan bir durumken Japonya için kaygı verici husus Avrupa ülkelerinde yüz yıl alan bu sürecin Japonya için otuz yılda gerçekleşmiş olmasıdır.

Japonya, Hokkaido adasında yaşayan ve sayıları 25.000’i bulan Ainu’lar hariç büyük ölçüde homojen bir nüfusa sahiptir. Ülkedeki en büyük etnik grup ise 2. Dünya Savaşı sırasında çalıştırılmak üzere ülkeye getirilen yaklaşık 550.000 Korelidir. İkinci büyük etnik grup ise nüfusun % 0,4’ünü oluşturan Çinlilerdir. 1990’larda sanayi kuruluşlarında çalışmak üzere yaklaşık 230.000 Brezilyalı Japonya’ya göç etmiştir. Bunlardan bazıları ülkelerine geri dönmüş olsa da büyük kısmı hâlâ Japonya’da çalışmaktadır.

Japon halkının % 83,9’u Şintoizme, % 71,4’ü Budizme inanmaktadır. Bu rakam %100’ü geçmektedir zira bu kişilerin yaklaşık %55’i hem Şintoizme hem de Budizme inanmaktadır. Ülkede Hristiyanlığa inananların sayısı %2 kadardır.

 

Eğitim

Japonya eğitime çok büyük önem veren bir ülkedir. Ülke GSYİH’nin % 3,5’i eğitime ayrılmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde okur yazarlık oranı %99 gibi yüksek bir rakama erişmiş bulunmaktadır.

2. Dünya Savaşı’nın yakıp yıktığı Japonya 1945’ten sonra eğitim sistemini baştan sona yenilemiştir. Öğrenciler 6 yıllık ilkokulun ardından 3 yıl süreli ortaokul ve ardından 3 yıl lise öğretimine devam etmektedirler. Japonya’da öğrenci-öğretmen oranı diğer OECD ülkeleriyle aynı olsa da eğitim kalitesi açısından diğer ülkelere oranla daha ileri düzeydedir.

 

Siyasi Görünüm

1947 yılında yürürlüğe giren Japonya Anayasası, Japonya’nın demokratikleşme sürecinin temel taşlarından biri olarak değerlendirilebilir. Tokyo dahil olmak üzere toplam 47 eyalete ayrılan Japonya’da eyalet, şehir ve kasabaların yönetimi yerel yönetimlere aittir. Diğer taraftan, yürütme yetkisi Başbakan’a ve yaklaşık 20 Devlet Bakanı’ndan oluşan Kabine’ye verilmiştir.

 

Ekonomiye Genel Bakış

IMF’in 2009 yılı raporuna göre Japonya nominal milli gelir hesabına göre Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisi, ayrıca dünyanın en büyük dördüncü ihracatçı ve beşinci ithalatçı ülkesi konumundaydı. Ancak 2010 yılı raporuna göre Amerika ilk sırada ve uzun süredir ikinci sırada ki yerini korurken ikinciliği Japonya’yı geçen Çin Halk Cumhuriyeti almıştır.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından hızlı bir büyüme sürecine giren Japonya ekonomisi 1990’lı yıllardan itibaren durgunluk sürecine girmiştir. Bu dönemde deflasyon, finansal piyasalarda yaşanan sorunlar, sosyal güvelik sisteminin yarattığı sıkıntılar gibi çok sayıda problem yaşayan Japon ekonomisi 2000’li yıllardan itibaren ise, dünya genelinde yaşanan ekonomik canlanmaya paralel olarak tekrar yükselişe geçmiştir.

2008 yılından itibaren yine tüm dünyada etkisini gösteren küresel finans krizi, Japon ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir.  Söz konusu krizin ardından Japon ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük resesyonlardan birini yaşamıştır. Mali sektörde yaşanan sıkıntılar ve iç ve dış talebin azalması Japon şirketlerinin de hazırlıksız yakalanmasına neden olmuş ve birçok Japon şirketi üretimde ciddi daralmaya gitmek zorunda kalmışlardır.

Gayri Safi Milli Hâsılanın %72,3’lük en büyük bölümü hizmetlerden karşılanmaktadır. Buna karşın sanayi %26,2 ve tarım %1,5’lik bölümünü karşılamaktadır.

 

Dış Ticaret

Japonya’nın ihracatı önemli ölçüde ulaşım araçları, elektrikli, elektriksiz makineler ve ağır imalat sanayi ürünlerine dayanmaktadır. 2009 yılında 545 milyar dolar, 2010 yılında ise 731 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 2011 yılında da yaklaşık olarak 839 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Japonya’nın ihracatında yüzde yirmilik önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletlerine yapılmaktadır. Bunu yakın mesafeli Uzakdoğu ülkeleri %15,4 ile Çin Halk Cumhuriyeti, %7,6 ile Kore Cumhuriyeti,  %6,3 ile Tayvan ve %5,6 ile Hong-Kong takip etmektedir.

2009 yılında 502 milyar dolar, 2010 yılında ise 639 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalatın 2011 yılında 737 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Mineral yakıtlar, elektrikli makineler, imalat sanayi ürünleri, elektriksiz makineler, gıda ürünleri ithal edilen başlıca ürünlerdir. İthalatta %21’lik pay ile Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer alırken onu %11,5 ile Amerika Birleşik Devletleri, %15,3 ile Suudi Arabistan, %5 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %4,9 ile Avustralya izlemiştir.

 

Genel Koşullar:

Altyapı

Doğal kaynaklar yönünden fakir olan Japonya bu ihtiyaçlarını büyük ölçüde ithal ederek karşılamaktadır. İthal edilen hammaddeler yurtiçindeki fabrikalarda işlenerek nihai mamule dönüştürülmektedir. Bu strateji üzerine kurulu ekonomik kalkınma modeli, gerekli enerji, ulaşım, iletişim imkanlarına sahip olmak için  güçlü bir ekonomik altyapı gerektirmiştir. Bu yüzden Japonya, hava, kara, deniz ve demir yolları ve iletişim açısından çok gelişmiş bir alt yapıya sahiptir.

 

Demiryolları

Ülkenin şehirlerarası sefer yapan demiryolları ve şehirlerdeki metro sistemi çok yaygın ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkedeki demiryollarının uzunluğu 26.435 km. ile dünyada 11. sırada yer almaktadır. 2009 yılında yaklaşık 23 milyar yolcu taşınmıştır. Nüfusunun 127 milyon olduğu düşünüldüğünde her bir Japon yılda ortalama 180 sefer yapmaktadır. Sadece bu rakam bile demiryollarının ne ölçüde yoğun kullandığını göstermektedir.

Dünya’da hızlı tren taşımacılığı konusunda öncü olan Japonya’nın ulusal demiryolu şirketi “Japan National Railways” 1987 yılında özelleştirilmiş ve o şirketin tüm varlıkları ve faaliyetleri JR Group olarak bilinen “Japan Railways Group”a geçmiştir. Aynı zamanda yerel yönetimlerle işbirliği halindeki şirketler de yolcu taşımacılığı yapmaktadırlar.

Yük taşımacılığı yapan tren şirketleri 2009 yılında 43 milyar ton mal taşımışlardır.

Kurşun tren olarak adlandırılan “Shinkansen”ler saatte 300km hıza ulaşıp Japonya’nın en büyük şehirleri arasında sefer yapmaktadır. Bu trenler dünyanın en dakik trenleridir. Tokaido Shinkansen’lerinin 2006 yılı ortalama gecikmesi sadece 0,3 dakikadır.  

 

Karayolları

Japonya çok geniş ve modern bir karayolu şebekesine sahiptir. 2008 yılı itibariyle 1,203.777km’yi bulan karayolları ülkede ulaşımın bel kemiğini oluşturmaktadır. Bunun 961.366 km’si asfalt yollardan 242.441 km’si ise asfalt olmayan yollardan oluşmaktadır. Ülkede 7.560 km uzunluğunda otoban da bulunmaktadır. Japonya bu karayolu uzunluğuyla dünyada 5. sırada yer almaktadır.

 

Doğal Kaynaklar

Dağlık ve volkanik bir ada ülkesi olan Japonya, 127 milyonluk nüfusuna ve dünyanın 2. en büyük ekonomisine oranla çok kıt doğal kaynaklara sahiptir. Ülke tarımı büyük ölçüde devlet tarafından koruma altına alınıp desteklenmektedir. Ekilebilir alanların sadece %11,6’ lık bir kısmının tarıma müsait olduğu Japonya, pirinç üretiminde kendi kendine yeterli olmasına rağmen buğday, mısır, soya fasülyesi gibi ürünlerde %60 oranında dışa bağımlıdır.

Balıkçılığın çok önemli bir yere sahip olduğu Japonya, dünyanın en büyük gemi filosuna sahip olan ülkelerinden biridir. Ayrıca, dünya balık üretiminin %15’ini tek başına Japonya gerçekleştirmektedir.

Japonya, enerji açısından büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bu nedenle enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve ülke içinde yakalamış olduğu enerji verimliliğini korumaya çalışmaktadır

Ülkenin altın, magnezyum ve gümüş rezervleri şu anki sınai talebini karşılasa da demir, kokkömürü, bakır ve bakır gibi madenlerde ithalata bağımlıdır. Ülkenin %70’i ormanlarla kaplı olmasına rağmen yerel ve ulusal seviyelerde alınan kararlarla Japonya ekonomik amaçlarla kendi ormanlarını kullanmamaya karar vermiştir. Dolayısıyla büyük ölçüde orman ürünü ithal etmektedir.

 

Diplomatik Misyon Temsilcilikleri

 

            T.C. TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ

            Sn. Sabri Tunç Angılı ( Büyükelçilik Maslahatgüzarı)

            Adres: 2-33-6 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0001

            Tel: 81-3-6439-5700

            Faks: 81-3-3470-5136

            E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            T.C. TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

            Sn.  Osman Y. Bekaroğlu

            Adres: 2-33-6 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

            Tel: 81-3-3470 6723

            Faks: 81-3-3470 6280

            E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

            T.C. EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞİ

            Sn.  Mehmet Yıldırım Aktugan

            Adres: 2-33-6 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

            Tel: 81-3-3470 5131

            Faks: 81-3-3470 3257

            E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            FUKUOKA FAHRİ KONSOLOSLUĞU

            Fahri Konsolos:  Susumu Ishihara
            Kyushu Railway Company
            Adres: 3-25-21 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka 812-8566 Japan
            Tel: 092-474-7260
            Faks: 092-474-2737

            OSAKA FAHRİ KONSOLOSLUĞU

            Fahri Konsolos: Shunzo Morishita
            NTT West Corporation
            3-15 Bamba-cho, Chuo-ku, Osaka 540-8511 Japan
            Tel & Fax: 06-4793-5578

 

            JETRO (Japonya Dış Ticaret Örgütü)

            Adres: 2-5 Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8466

            Tel : 81-3-3582 5511

            Fax : 81-3-3587 0219

            Web : www.jetro.go.jp

 

            Japon Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (METI)

            Adres: Kasumigaseki   1-3-1,Chiyoda-ku,Tokyo, 100-8901

            Tel : 81-3-3501-1511

            Web : www.meti.go.jp

 

Kaynak; Deik

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

  • No comments found

Articles

Latest Announcements

Foreign Exchange

Banka Bilgileri Güncelleniyor.

Visitor Opinions

Guest - Ahmet GENÇ
Güzel Bir Haber..
Guest - Yasin UYSAL
Neden Böyle Oldu

Weather Forecast

Mostly Cloudy

17°C

Mostly Cloudy

Wind: 11.27 km/h

  • 24 Mar 2016

    Partly Cloudy 26°C 13°C

  • 25 Mar 2016

    Light Rain 16°C 7°C

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Düz Mah. Stadyum Caddesi No:2 ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.